Midtjydsk Mørtelfabrik

Sten

Chaussesten 8/11 cm Grå

Grå Porto

Kategori

Forbrugs Information

Ca. 85 stk./m2

Ca. 4,75 m2/tons

Detaljer

Big Bag

1000 kg